Μέτρα πρόληψης κορωνοϊού – Άδειες Ειδικού Σκοπού

 1. Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό 12/03/2020.
 2. Νέες ρυθμίσεις για τις ανάγκες περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 20/03/2020.
 3. Πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 23/03/2020.
 4. Εγκύκλιος για όλες τις περιπτώσεις αδειών ειδικού σκοπού 06/05/2020
 5. Παράταση ισχύος της άδειας ειδικού σκοπού 10/05/2020.
 6. Εγκύκλιος για ευπαθείς ομάδες 14/05/2020
 7. Εγκύκλιος για ευπαθείς ομάδες 18/05/2020
 8. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 26/05/2020
 9. Εγκύκλιος για άδειες ειδικού σκοπού 29/05/2020
 10. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 30/06/2020
 11. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 29/07/2020
 12. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 17/08/2020
 13. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας 08/09/2020
 14. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 20/09/2020
 15. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 03/11/2020
 16. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 07/11/2020
 17. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 29/03/2023