Ψηφιακή Υπογραφή

Για να μπορέσετε να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο θα πρέπει να γνωρίζετε τους μοναδικούς κωδικούς (username και passward) που έχετε ήδη εκδώσει. Η ψηφιακή υπογραφή εισάγετε μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας https://webapp.mindigital-shde.gr/login ακολουθώντας τα βήματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής WEBSIGN του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο πρέπει να έχει τη μορφή pdf και για να διαβαστεί σωστά η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobat Reader. (Δεν κατεβάζουμε την έκδοση Pro γιατί είναι επί πληρωμής). Επίσης, εδώ θα βρείτε και ένα βίντεο σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής WEBSIGN.