Ενημέρωση για τη λειτουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Δείτε το σχετικό έγγραφο και τις διευκρινίσεις.

You May Also Like