Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έως τις 28/01/2019 καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έως τις 24/01/2019 καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ86 που ανήκουν οργανική στη ΔΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτησ για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης.

Read more

Προθεσμία τροποποίησης αίτησης δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών 2018-2019

Προθεσμία τροποποίησης αίτησης δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών 2018-2019

Read more