Πρόσκληση για απόσπαση για διδασκαλία ελληνικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου Κρήτης 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 9-8-2019 έως 16-08-2019 και ώρα 14:00.

Read more

Πρόσκληση για Προσωρινές Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης – απόσπασης εντός από 8-8-2019 έως και 23/8/2019 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 16/08-08-2019

Read more

Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα μεταθέσεων εκπ/κών κλ. ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Προθεσμία από 23/07/2019 έως και 29/07/2019 και ώρα 10:00 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 14/23-7-2019

Read more