Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2017 – 2018 κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για την διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, σύμφωνα με την οποία οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017.

Συνημμένα, αναρτώνται η αίτηση του γονέα ή κηδεμόναη υπεύθυνη δήλωση κατοικίας καθώς και αλφαβητικός πίνακας με τα Μουσικά Σχολεία της χώρας.

You May Also Like