Κατάργηση επιδόματος εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο και το σχετικό νόμο.