Υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης

Ανακοινώνεται το υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.60/24924/25-7-2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο δημοσιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 4440/2016 (άρθρα 24 & 16) σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης στη διακίνηση των διοικητικών εγγράφων από 01-01-2018 (υπ’ αρ. 21156/30-6-2017 ΚΥΑ Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης – Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

You May Also Like