Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έως τις 28/01/2019 καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έως τις 24/01/2019 καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ86 που ανήκουν οργανική στη ΔΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτησ για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης.

Read more

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων σε ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων σε ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ

Read more

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων εκπαιδευτικών μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης – Υποβολή ενστάσεων από 13/12/2018 έως και 17/12/2018.

Read more

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Read more