Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Οριστικοί πίνακες μετάθεσης αό περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης

Read more

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 13/12/2019 έως και 18/12/2019

Read more

Τοποθέτηση-μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60

Τοποθέτηση-μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60 – Πράξη ΠΥΣΠΕ 28/31-10-2019

Read more

Τοποθέτηση Β υποδιευθυντή σε 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας

Τοποθέτηση Β υποδιευθυντή σε 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας – Πράξη Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας 01/15-10-2019

Read more