Επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων σε Βουλή των Ελλήνων

Σας κοινοποιούμε την Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις μετακίνησης των Δημοτικών Σχολείων για επίσκεψη – εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων.

You May Also Like