Ενημέρωση για τη λειτουργία Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Δείτε το σχετικό έγγραφο.

You May Also Like