Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Διαβάστε την υπ.αριθμ.πρωτ: 76141/Κ1/10.07.2023  Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘΑ  με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να αποσπαστούν σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2023 -2024.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  και να συμπληρώσουν – υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά  την αίτηση  υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr  από  Δευτέρα  10 Ιουλίου  2023 έως και Τετάρτη 19 Ιουλίου  2023 και ώρα: 13.00 μμ.

You May Also Like