Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση ή προσωρινή τοποθέτηση και συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λευκάδας

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς:

  • που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ,
  • που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και
  • που θα αποσπαστούν σε αυτό από άλλα ΠΥΣΠΕ

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 μέχρι και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015.  Η προθεσμία ενδεχομένως να παραταθεί, εάν μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης θα ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με βάση το ειδικό έντυπο της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας και πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Απαραίτητα, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις είναι δυνατόν να αποστέλλονται με  FAX στο 2645021726 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.lef.sch.gr με την υποχρέωση να αποσταλεί η πρωτότυπη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ταχυδρομικά μέχρι τις 2-9-2015.

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο που έχουν τοποθετηθεί  μπορούν το ίδιο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, δηλώνοντας σχολεία της προτίμησής τους.

Δείτε τη σχετική αίτηση απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης

και τη δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου

You May Also Like