Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

1)  Φωτοαντίγραφο  πτυχίου
2)  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

3)  Αποδεικτικό έντυπο με  τον ΑΦΜ  και ΔΟΥ

4)  Αποδεικτικό έντυπο ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου  ΙΚΑ

5)  Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις )

6) Φωτοαντίγραφο  της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεκτός μόνο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)
7)  Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ΠΕΚ (εφόσον υπάρχει)
8)  Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

9)  Βεβαίωση εντοπιότητας μόνο για το νομό Λευκάδας(πρόσφατη)
10) Πρόσφατες  Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ότι μπορείτε να ασκείτε διδακτικά καθήκοντα (ή Πιστ. Υγείας αν είναι ακόμα σε ισχύ)

11)  Πιστοποιητικό στρατολογίας.

 

Για την πρόσληψη των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής απαιτούνται επιπρόσθετα :

 

 1)  Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής – σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

2)  Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).

 

 

 

 

You May Also Like