Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 25/30-09-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του ΚΕΣΥ Λευκάδας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του ΚΕΣΥ Λευκάδας – Πράξη ΠΥΣΠΕ 24/23-09-2019

Read more

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 24/23-09-2019

Read more

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 24/23-09-2019

Read more

Κενά ενόψει β΄φάσης πρόσληψης αναπληρωτών

Κενά ενόψει β΄φάσης πρόσληψης αναπληρωτών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 23/17-09-2019

Read more

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Διαβάστε το έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι προσληφθείσες αναπληρώτριες/προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι πρόκειται να

Read more

Λειτουργικά κενά ενόψει προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Λειτουργικά κενά ενόψει προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-08-2019

Read more