Ενημέρωση για μισθοδοσία μόνιμων εκπ/κών από ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Εκπ/σης πατώντας στο πεδίο Βεβαιώσεις Αποδοχών και βάζοντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται για τη μηνιαία μισθοδοσία τους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

You May Also Like