Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ έτους 2008 να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 10Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου 2017.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο για τη διαδικασία διορισμού, τις ειδικότητες που θα διοριστούν, τις θέσεις που θα καλυφθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μόνιμο διορισμό.

You May Also Like