Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 53/07-01-2021 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους στις 08 ή στις 11/01/2021 για να αναλάβουν υπηρεσία και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

You May Also Like