Ανακοινοποίηση πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή – Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

1.Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή

2.Πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

You May Also Like