Ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους

Διαβάστε το υπ’ αρ. 1783/19-06-2018 έγγραφο του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας και το υπ’ αρ. 101362/Ε2/19-06-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών κατά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα:

1) Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας σε σχολείο

2) Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης

You May Also Like