Τροποποίηση ωραρίου Ν/γείου Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 4083/28-12-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τροποποίηση του ωραρίου του Δ. Σχ. Καλάμου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 34/28-12-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like