Προθεσμία τροποποίησης αίτησης δήλωσης υποψήφιων αναπληρωτών 2018-2019

Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. 221109/Ε1/21-12-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά τη δυνατότητα που δίνεται στους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να αφαιρέσουν περιοχές προτίμησης από την αίτησή τους. Η τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) από Πέμπτη 03/01/2019 έως και Δευτέρα 07/01/2019.

You May Also Like