Υποβολή αιτημάτων για έγκριση εκπ/κών προγραμμάτων/δράσεων για 2019-2020

Διαβάστε το υπ’ αρ. 44349/ΓΔ4/21-03-2019 έγγραφο το ΥΠΠΕΘ σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

You May Also Like