Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.353.1/3/41552/ Ε3 /18-03-2019 Προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 19 Μαρτίου 2019 και λήγει στις 2 Απριλίου 2019, ώρα 15:00. Μέχρι τις 2 Απριλίου 2019 πρέπει να έχει κατατεθεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η αίτηση από τους υποψηφίους, ο φάκελος υποψηφιότητας και η σχετική υπεύθυνη δήλωση.

You May Also Like