Συνέχιση διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών για Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019

Διαβάστε το υπ’ αρ. 104052/Ε1/27-06-2019έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη συνέχιση των διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019.

You May Also Like