Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2023 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αμοιβαίων μετάθεσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 786/12-04-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία τοποθετούνται οριστικά οι εκπαιδευτικοί που: α) μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, β) βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και γ) αιτήθηκαν βελτίωση θέσης, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 04/10-04-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνσή μας, είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.lef.sch.gr) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσης, ήτοι από 13/4/2023 έως και 27/4/2023.

You May Also Like