Λειτουργία Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Λάμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 894/18-03-2020 απόφαση σχετικά με την εκ περιτροπής εργασία των διοικητικών υπηρεσιών μας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

You May Also Like