Παράταση εγγραφών σε Νηπ/γεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε το υπ’ αρ.Φ6/31623/Δ1/19-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με Θέμα «Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22».

You May Also Like