Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για σχολικό έτος 2020-2021

Διαβάστε το υπ’ αρ Φ.6/51115/Δ1/05-05-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο γνωστοποιούνται οι διατάξεις της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/τ. Α’/01-05-2020) σχετικά με τις εγγραφές μαθητριών/μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.

You May Also Like