Εγγραφές σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 50942/Δ2/04-05-2020 εγκύκλιο σχετικά με την εγγραφή μαθητών σε Μουσικά Σχολεία και υπ’ αρ. 50943/Δ2/04-05-2020 εγκύκλιο σχετικά με την εγγραφή μαθητών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Ακολουθούν πίνακες με τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία καθώς και τις αιτήσεις για εγγραφή:

  1. Μουσικά Σχολεία
  2. Καλλιτεχνικά Σχολεία

You May Also Like