Εγκύκλιοι σχετικά με εγγραφές μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και την υπ’ αρ. Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία

You May Also Like