Επιτροπές αξιολόγησης μετατάξεων στα πλαίσια του Α κύκλου κινητικότητας 2019

Διαβάστε την υπ’ αρ. 59947/Ν4/20-05-2020 Υ.Α. με την οποία πραγματοποιείται η συγκρότηση και ορισμός μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη, στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2019,των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης μπορείτε να δείτε και το υπ’ αρ. 61202/Ν4/22-05-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με τις μετατάξεις που αφορούν στον Α κύκλο κινητικότητας 2019

You May Also Like