Λειτουργία σχολικών μονάδων στις 08/01/2021

Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. 797/ΓΔ4/05-01-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων και παροχής του εκπαιδευτικού έργου από 08-01-2021 και εξής.

You May Also Like