Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης για δήλωση τοποθέτησης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 16/04-01-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές παράλληλης στήριξης να υποβάλουν ηλεκτρονικά (Στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης: mail@dipe.lef.sch.gr) δήλωση προτίμησης έως και 06/01/2021 (αποκλειστική προθεσμία). Μαζί με τη δήλωση προτίμησης πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο και το έντυπο “Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή” το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόσληψη.

You May Also Like