Διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για την επαναλειτουργία των σχολείων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 50209/ΓΔ4/05-05-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/04-05-2021 ΚΥΑ, ενόψει της επαναλειτουργίας των δια ζώσης μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα, 10/05/2021

You May Also Like