Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματος Ιστορίας στις Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Διαβάστε το υπ’ αρ. Φ20/55188/Δ1/18-05-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο γνωστοποιείται η υπ’ αρ. 49630/Δ1/29-04-2021 Υ.Α. με θέμα: “Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματος Ιστορίας στις Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου”

You May Also Like