Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Διαβάστε τις αποφάσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανέλαβαν υπηρεσία σε σχολεία αρμοδιότητάς μας στις 01 και 02 Σεπτεμβρίου 2020 όπως ακολουθούν ανά έργο ΕΣΠΑ:

You May Also Like