Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία 2022-2023

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ52/51416/Δ1/6-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών/-ών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Ε΄ τάξη συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 13 Μαΐου 2022.

Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων, συμπληρώνουν και υποβάλλουν τον Πίνακα 1 στη Διεύθυνση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 18 Μαΐου 2022.

You May Also Like