Εγκύκλιος για χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 50125/Ε3/4-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με την οποία καθορίζεται ο χρόνος υποβολής αίτησης μακροχρόνιας άδειας (πλέον των 20 ημερών) εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και η διαδικασία χορήγησής τους

You May Also Like