Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που επέλεξαν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Λευκάδας, τα οποία αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

You May Also Like