Δυνατότητα αίτησης μετάταξης/απόσπασης μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Β κύκλος 2022)

Διαβάστε την υπ’ αρ. 150107/Ε2/05-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1102/οικ.18804/02-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ στις οποίες παρέχονται οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης/απόσπασης σε διοικητικές θέσεις του δημοσίου οι οποίες θα υποβληθούν μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β κύκλου 2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (https://hr.apografi.gov.gr) έως τις 14/12/2022.

You May Also Like