Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Διαβάστε τον αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 04/06-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΠΕ Λευκάδας.

Εντός της ημέρας θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων.

You May Also Like