Γνωστοποίηση μονάδων μεταθέσεων – Υποβολή Ενστάσεων α) από Περιοχή σε Περιοχή και β) για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση

Σύμφωνα με την αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2012-2013, η Διεύθυνση Π.Ε Λευκάδας ανακοινώνει τους πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Από 18-2-2013 μέχρι και 22-2-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Γνωστοποιηση μορίων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή

Κατάλογος αιτήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

You May Also Like