Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Κοινοποιούμε την Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας για την πλήρωση των θέσων εκπαιδευτικών που θα προκύψουν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

 

You May Also Like