Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε Φορείς

Δείτε το σχετικό έγγραφο.