Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του ΚΕΣΥ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2482/23-09-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτριας εκπαιδευτικού που προσλήφθηκε στο ΚΕΣΥ Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/23-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like