12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Διαβάστε την 5η ανακοίνωση του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής.