Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών 3/μηνης σύμβασης λόγω κωρονοϊού

Διαβάστε την υπ’ αρ. 126181/Ε1/22-09-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθείστους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021,από την Τρίτη 22/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα12:00.

You May Also Like