Αναπλήρωση προϊσταμένης 5ου Ν/γείου Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 1402/14-5-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναπλήρωση της προϊσταμένης του 5ου Δ. Σχ. Λευκάδας λόγω μακροχρόνιας άδειας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/11-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.