Πρόσκληση για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης υποψήφιων αναπληρωτών – ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Διαβάστε την υπ’ αρ. 100322/Ε1/12-08-2021 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ (αφορά εκπαιδευτικούς) και την υπ’ αρ. 100505/Ε1/13-08-2021 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ (αφορά ΕΕΠ και ΕΒΠ) με τις οποίες καλούνται οι εγγεγραμένοι στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές/ωρομίσθιοι για το διδακτικό έτος 2021-2022 μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr).

Οι αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 13/8 έως και την Παρασκευή 20/08/2021.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται, επίσης, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί λειτουργική ανάγκη λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται σε λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19 (άρθρο 111 ν. 4821/2021).

You May Also Like