Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Διαβάστε την υπ.αριθμ.πρωτ: 76141/Κ1/10.07.2023  Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘΑ  με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Read more